Zmiany jakie nastąpiły na serwerze wraz z tą aktualizacją:

Boxcraft 1.7.0:

 • Dodano nowe moby do netheru.
 • Nether generuje się do 256 kratki.
 • W netherze generują się grzyby oraz liany z pajęczyn.
 • Nether jest teraz bardziej niebezpiecznym miejscem.
 • Dodano możliwość czołgania się bez użycia trapdoorów.
 • Nowy wygląd motd serwera.
 • Zmieniono delikatnie wygląd chatu oraz tablisty.
 • Dodano nowe osiągnięcia.
 • Nowy spawn.
 • Dodano Przeklęty kryształ.
 • Potwory w Netherze mogą pośmiertnie upuścić Przeklęty kryształ.
 • Dodano paczkę serwerową (Przeklęty kryształ oraz przygotowania do Boxcraft 1.8).
 • Usunięto Disenchanter z Slimefun Guide. (Jego funkcjonalność zostanie usunięta wraz z Boxcraft 1.8).
 • Dodano komendę /boxcraft, która wyświetla informacje o aktualnej wersji serwera.

Boxcraft 1.7.1:

 • Naprawiono błędy.
 • Dopasowano wygląd chatu z discord’a na serwerze.
 • Usunięto automatyczną instalację paczki (niektórzy gracze mieli z nią problemy).
 • Przywrócono Disenchanter do Slimefun Guide (zmiana planów, zostaje).